nederlands français english


De Wijk postcode

Zoek postcode op punt in De Wijk aan den Rijn op de kaart. Klik op de kaart om het adres en de postcode te krijgen. Sleep om van punt te wisselen.

Adres:

Postcode:

Volledig scherm

Informatie over De Wijk


Hoogte: 4m (13ft)

Postcodenummers van De Wijk zijn 7957.

De coördinaten van De Wijk zijn: 52.6742848 lat, 6.2922178 lng.

De Nederlandse postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. Dit geeft een postcode de vorm: 1234 AB.

De cijfers geven de stad, het dorp, de buurt of wijk aan, de letters zijn specifieker en geven de straat of een deel daarvan aan.

Een postcodegebied (de vier cijfers) ligt nagenoeg altijd binnen één gemeente, dus als een dorp of buurtschap op een gemeentegrens ligt, heeft het gewoonlijk meer dan één postcode.*sources: wikipedia.org