nederlands français english


Woudenberg postcode

Zoek postcode op punt in Woudenberg aan den Rijn op de kaart. Klik op de kaart om het adres en de postcode te krijgen. Sleep om van punt te wisselen.

Adres:

Postcode:

Volledig scherm

Informatie over Woudenberg


Hoogte: 4m (13ft)

Postcodenummers van Woudenberg zijn 3931.

De coördinaten van Woudenberg zijn: 52.0821751 lat, 5.4265952 lng.

De Nederlandse postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. Dit geeft een postcode de vorm: 1234 AB.

De cijfers geven de stad, het dorp, de buurt of wijk aan, de letters zijn specifieker en geven de straat of een deel daarvan aan.

Een postcodegebied (de vier cijfers) ligt nagenoeg altijd binnen één gemeente, dus als een dorp of buurtschap op een gemeentegrens ligt, heeft het gewoonlijk meer dan één postcode.*sources: wikipedia.org